Process Discovery

Robotic Process Mining – Vyhledávání procesů k automatizaci a hledání úspor

RPA (Robotic Process Automation, softwarová robotizace procesů) má velký potenciál pro změnu využití pracovní síly, jak je  známe dnes. Pomocí RPA mohou podniky zefektivnit procesy, snížit náklady, získat více zdrojů, dosáhnout vyšší kvality a dělat méně chyb. Avšak je důležité si uvědomit, že RPA má své omezení, a že často trvá než dokončíte úspěšnou implementaci.

Pro úspěšné pilotní nasazení RPA se mnoho organizací snaží definovat strategii implementace, vybrat procesy ke zdárnému zavedení a trvalé automatizaci. Často stojí před vážným rozhodnutím jak se posunout vpřed, jak exaktně zvolit vhodné procesy, jakou míru zdrojů transformovat, jaké přínosy lze očekávat, a také to, jakým úskalí se vyhnout nebo nejlépe jaký přístup použít.

Pomoci překročit tuto nejistotu a vytvořit správnou rozvojovou strategii pomůže detailně pochopení procesů, jejich rozbor a analýza.

Přínosy Process Discovery od Process Point

 • Služba Process Discovery Vám šetří náklady, čas Vašich zaměstnanců a je základem pro správnou aplikaci RPA nástrojů do Vaší společnosti.
 • Process Discovery výrazně šetří úsilí pro analýzu, popis a exaktní výběr procesů s největší úsporou vhodného pro implementaci RPA nástroje (až o 70%). Nástroj zaznamenává skutečnost bez emocí zaměstnanců a bez potřeby využití externích konzultantů u Vás. Dále monitorovaný výkon zaměstnance nezkreslují emoce, nálady nebo nepříjemnost přítomnosti cizího člověka na pracovišti. Navržené řešení identifikuje i proces, který není schopen člověk s průměrným analytickým myšlením najít a provázat s jiným procesem.
 • Služba Process Discovery využívá Vaše zdroje efektivně. Při aktivním monitoringu není nutná součinnost vašich interních/externích lidí a nevyužívá Vaše cenné zdroje. Získávání dat probíhá plně automatizovaně. Součinnost budeme požadovat až v závěru 2 etapy při validaci získaných dat.
 • Použitý software pomáhá nastavit realistické očekávání a úsporu. Exaktně sbírá, měří a reportuje přínosyVýstup je objektivní, získáte tak zhodnocení procesů vhodných pro aplikaci RPA. Modul Analytics generuje strukturované „tvrdé“ hodnoty, které jsou 100% odrazem skutečnosti práce každého jednotlivého zaměstnance u aplikovaného počítače.
 • Služba přesně identifikuje, dokumentuje a měří operace prováděné uživateli. Automaticky generuje stavové diagramy, screenshoty jednotlivých akcí a aktivit odpovídající o 400 % náročnějšímu manuálnímu procesu vytvoření dokumentace.Nástroj pracuje na pozadí pracovní stanice, sleduje 9 vrstev operačního systému, přičemž 6 vrstev je pro člověka neviditelných.
 • Díky Process Discovery získáte podrobnou procesní dokumentaci, architekturu RPA řešení a jistotu správné aplikace. Rozsah a detail nasazení Process Discovery přesně odpovídá potřebné době pro zachycení, analýzu a vyhodnocení prováděných procesů. Využitím software na potřebných stanicích lze popsat zanalyzovat v celé společnosti. Software je licencován na současně monitorované stanice, nasazení lze dále přizpůsobit požadavkům.
 • Služba je bezpečná. Vaše citlivé data jsou uloženy na Vašich zabezpečených serverech nebo bezpečně v cloudu. Data jsou šifrovány a ochráněny proti libovolnému zneužití.
 • Výstup značně šetří a urychlujte zavedení RPA do organizace (až o 50%). Studio vygeneruje kód, který se 100% využije při implementace RPA.

Používané nástroje

Nástroj pro Process Discovery je tvořen třemi aplikačními moduly. Tyto moduly jsou součástí ceny služby.

Process Discovery Recorder
Tento modul se spouští na uživatelských stanicích, PC. Slouží k preciznímu automatickému sběru relevantních dat, jejichž analýzou a dalším zpracováním se tvoří výstupy Process Discovery a také pro další fáze implementace RPA projektu.Základní charakteristika

 • Snímá uživatelskou aktivitu na 9 různých vrstvách operačního systému
 • Může běžet v silentrežimu, na pozadí bez informace uživateli, nebo ručně ovládaném režimu
 • Ukládá data do zabezpečeného úložiště

Process Discovery Analytics
Tento modul slouží pro postprodukci a vyhodnocení nahrávek pořízených rekordérem.  S daty se pracuje pomocí pseudo jazyka založeného na lambda výrazech.

Process Discovery Studio
Slouží pro generování dokumentů, sekvenční vrstvy pro RPA UiPath, stavových diagramů a dalších artefaktů. Šetří čas a náklady při nasazení získaných procesů s UiPath o více než 40 %.

Kontaktujte nás

Povinný údaj:

6 + 7 =