Inteligentní OCR řešení Process Point DataCapture

Process Point DataCapture
Inovativní OCR řešení, pro které budete těžko hledat konkurenci

Připravte se na novou éru produktivity a rychlost zpracování dokumentů s inovativním řešením pro vytěžování dat. Nezáleží na tom, zda potřebujete extrahovat data z faktur, analyzovat obsah dokumentů, informací nebo získat podrobnosti z obrázků.
Process Point DataCapture je inteligentní OCR software s zónovým vytěžováním, který přináší celou řadu výhod:

 Process Point DataCapture můžete libovolně používat tam kde potřebujete a bez jakéhokoliv limitu počtu zpracovaných stran! Na rozdíl od konkurenčních produktů, které jsou omezeny licencí na zpracování stran v určitém období.

–  Maximalizace efektivity práce: Díky zónovému vytěžování můžete rychle a snadno extrahovat specifické údaje z dokumentů. To znamená méně času stráveného ručním vkládáním dat a více času pro důležitější úkoly.

–  Méně chyb: Inteligentní OCR software obsahující technologii Smart Focus* v kombinaci se zónovým vytěžováním minimalizuje riziko lidských chyb při přepisování údajů. To znamená vyšší přesnost a spolehlivost dat.

–  Rychlost a produktivita: Tento software zpracovává dokumenty rychle a systematicky, což znamená zvýšení produktivity vašeho týmu a rychlejší tok informací

  Flexibilita: S funkcí zónového vytěžování můžete snadno přizpůsobit software vašim konkrétním potřebám. Extrahujte různé typy údajů z různých částí dokumentů, což usnadní práci s různorodými formáty.

–  Podpora automatizace procesů: Díky inteligentnímu OCR software můžete automatizovat mnoho rutinních úkolů, což vám uvolní čas na strategické úkoly a inovaci

–  Sledování a auditování: Zaznamenávání všech provedených úkonů umožňuje snadné sledování a auditování dat. To je klíčové pro dodržování předpisů a zajištění správného řízení dokumentů.

–  Nízké náklady: Díky efektivitě a přesnosti procesu můžete ušetřit na nákladech spojených s manuálním zpracováním a opravami chyb

–  Integrace s existujícími systémy a flexibilita: Process Point DataCapture lze snadno integrovat s vašimi stávajícími systémy a aplikacemi, což zajišťuje plynulý tok dat a informací v rámci celé organizace.

– Kvalitní podpora: Náš sehraný tým je připraven vám pomoci a poskytnout školení na mnoha úrovních, aby byla vaše implementace bez problémová a splnila očekávání.

Výše uvedené benefity inteligentního OCR software s zónovým vytěžováním vám pomohou zvýšit efektivitu, snížit chybovost a urychlit procesy v celé organizaci, což má za následek zlepšení vaší konkurenceschopnosti a zákaznického servisu. Inteligentní zónový OCR software je nákladově efektivní, osvědčené řešení a je dalším klíčovým krokem k efektivní digitalizaci a automatizaci vašeho podnikání.

Inovativní zónové OCR řešení Process Point DataCapture představuje moderní nástroj pro automatizaci a zefektivnění procesů zpracování dokumentů s mnoha způsobů užití v různých oblastech. Jako například:

 1. Podpora automatizace zpracování účetnictví:

Digitalizace a vytěžení dat z faktur: Automatické rozpoznávání a extrakce informací z faktur, jako jsou čísla faktur, data, částky, a dodavatelé, pro rychlé účetní zpracování.

2. Bankovnictví a Finanční Sektor:
Zpracování úvěrových nebo libovolných žádostí: Rychlé extrahování údajů z identifikačních dokladů a finančních formulářů, což zrychlí schvalovací procesy úvěrů.

3. Zdravotnictví:
Správa pacientských záznamů: Digitalizace a třídění pacientských záznamů, včetně historie léčby, receptů a pojišťovacích údajů, pro lepší správu a dostupnost informací.

4. Vzdělávání:
Zpracování přihlášek ke studiu: Automatizované vyplňování databází studentů na základě informací z přihlášek a dokladů.

5. Retail a E-Commerce:
Správa dodavatelských řetězců: Rychlá identifikace a katalogizace zásilek pomocí OCR pro sledování a správu inventáře.

6. Právní Služby:
Analýza smluv a dokumentů: Efektivní vyhledávání a extrakce specifických pasáží z velkého množství smluvních dokumentů.

7. Veřejná Správa:
Digitální archivace dokumentů: Převod papírových záznamů do digitální formy pro snadnější vyhledávání a uchování.

8. Výroba:
Řízení kvality: Automatické ověřování shody produktů s normami a specifikacemi z technických dokumentů.

9. Logistika a Doprava:
Podpora automatizace logistických procesů: Rychlé skenování a zpracování nákladních listů a dopravních dokumentů.

10. Realitní Sektor:
Správa nemovitostí: Digitalizace a správa smluv, výpisů z katastru nemovitostí a dalších důležitých dokumentů souvisejících s nemovitostmi.

Inovativní zónové OCR řešení tak nabízí širokou škálu aplikací napříč různými odvětvími, výrazně usnadňuje správu dokumentů a umožňuje firmám soustředit se na jejich hlavní činnost bez zbytečné administrativy.

 

*příklad využití technologie SmartFocus pro kontrolu zaškrtlých polí v dokumentu nebo vytěžení jejich obsahu
Zaškrtnutí checkboxu software identifikuje tak, že zjistí procento černé uvnitř checkboxu.

Při nepřesnosti skenování může dojít k posunu oblasti a do výsledku by mohly být zahrnuty i okraje čtverce, které by zkreslily výsledek.

Původní červenou oblast software rozšíří asi na čtyřnásobek a pomocí computer vision najde čtverec a oblast uvnitř čtverce.

Reálný sken čtverce má obrysy trochu nepravidelné, proto technologie zmenší oblast o 2 – 4 pixely, aby i tyto nepravidelnosti vyloučila z výpočtu. Toto je pak nová souřadnice zaškrtávacího boxu.

Kontaktujte nás

Povinný údaj:

2 + 8 =