RPA Transform Business Processes

RPA – Robotická automatizace procesů,
zásadní bod digitální transformace firmy

V každé firmě je množství stále se opakujících, často jednoduchých činností. Zbytečně zatěžují kvalifikované pracovníky, kteří pak neuplatní plně své schopnosti.

Proč by měla vaše zkušená účetní manuálně vyhledávat došlé platby, párovat je s vydanými fakturami a účtovat jednoduché případy, když to jde jinak?

Proč váš nejlepší obchodník marní čas vytvářením reportů prodejů a zároveň neodbytně pronásleduje onu účetní dotazem na stav fakturace?

Tyto cyklické rutinní činnosti mohou vykonávat programy – softwaroví roboti. RPA je technologie, která umožňuje vymodelovat ROBOTA. Robot dle definice pracuje v rozsahu jemu svěřených kompetencí a plně nahrazuje člověka. RPA roboti využívají k práci uživatelská rozhraní jednotlivých aplikací stejně jako lidé.

Softwarový robot nikdy nespí, nedělá chyby a stojí mnohem méně než zaměstnanci.

Jak robotizace funguje? Je to analogické s průmyslovými roboty v různých odvětvích.

Ve výrobním závodu se na montážní lince pohybují svařovací robotická ramena. Na dalším pracovišti v autolakovně pracuje robot s lakovací pistolí. Na jiném zase kolaborativní robot spolupracuje s člověkem – rameno podává těžké dveře a nasadí je přesně na panty.

RPA roboti pracují podobně, na základě určeného algoritmu. Fungují uvnitř aplikací a pracují s daty. Identifikuje je nebo je vyhledá, zpracuje a přenese na určené místo. Pracují jako experti, kteří systematicky, neúnavně vykonávají jednu a tutéž práci.

Softwaroví roboti pracují s libovolnými aplikacemi a programy ve stávajícím uživatelském prostředí bez potřeby instalace jakékoliv nadstavby.
Výrazně posilují efektivnost finančních přehledů a procesů ERP systému. Paralelně a okamžitě aktualizují a propojují informace z výrobních, skladovacích, prodejních, zákaznických, zaměstnaneckých a dalších informačních systémů.

Kopírují a vkládají, importují a exportují informace a data z tabulek, přesunují soubory a složky, extrahují a zpracovávají strukturované obsahy z dokumentů, e-mailů, formulářů a PDF. Čtou a zapisují v databázích.
Robot umí například otevřít e-mail, rozeznat význam sdělení v něm, a dokonce na něj i reagovat. Navíc ho máte k dispozici 24/7.

Využitím softwarových robotů pomáháme našim klientům zrychlit poskytování služeb a informací zákazníkům. RPA razantně zvyšuje rychlost zpracování dat, snižuje chybovost, snižuje mzdové náklady a požadavky na lidské zdroje.  

Čísla hovoří jasně

Velkým přínosem inteligentní automatizace je i finanční nenáročnost. Automatizací činností klesnou náklady zpracování až o 50 %, což umožňuje návratnost investice do RPA obvykle během prvních 6-9 měsíců.
Není nutné dodatečně investovat do úprav nastavení v IT ani do modernizace hardwaru. Vše jde snadno nastavit tak, aby se roboti přizpůsobili stávajícím aplikacím a systémům.  

Pro efektivní implementaci RPA doporučujeme využít službu Process Discovery, která Vám garantuje vhodný výběr procesů pro robotizaci včetně výpočtu návratnosti. 

Nemusíte se ani obávat řízení robotů, protože kontrola automatizovaných procesů je velmi snadná.

Samozřejmostí je rychlé vyvinutí systému na míru zákazníkovi během několika dnů. Otestovaný fungující robotický proces je plně aktivní v rámci týdnů.

Roboti jsou tu. Čím rychleji využijete jejich potenciál, tím rychleji získáte konkurenční výhodu pro vaše podnikání. 

Robotická automatizace procesů poskytuje přímou návratnost a zároveň zvyšuje přesnost napříč organizacemi a průmyslovými odvětvími.  RPA roboti zvládnout všechny procesy nejen transformovat ale i zefektivní pracovní procesy vaší organizace.   
RPA roboti se snadno implementují a integrují do jakéhokoli systému.  

Naše přednosti robotizace činností (RPA)

 • Spolehlivost
  Realizujeme poradenství, implementaci digitalizace a inteligentní automatizace v synergii. Roboti jsou nakonfigurováni dle pravidel konkrétních činností.  Neunaví se a nedělají chyby. Jsou kompatibilní se všemi systémy a jsou konzistentní. 
 • Soulad s pravidly a legislativou
  Po spuštěni RPA roboti  provádějí vše spolehlivě a snižují tak riziko vznikajících chyb. Vše co dělají, je monitorováno. Máte plnou kontrolu nad jejich provozem v souladu se vašimi pravidly, předpisy a normami. 
 • Rychlé úspory nákladů
  RPA snižuje náklady na zpracování až o 80%.  Návratnost investice je za méně než 12 měsíců u většiny firem. Potenciál dalšího kumulativního snížení nákladů je až 20% v čase. 
 • Škálovatelné
  Ve všech společnostech provádí RPA obrovské množství operací paralelně na různých IT platformách, včetně  cloudového prostředí. Další roboty lze rychle nasadit s minimálními náklady, podle pracovních činností a sezony. 

Kontaktujte nás

Povinný údaj:

11 + 2 =