Jak aplikovat myšlenky štíhlé výroby napříč vašim podnikáním

Krása principů štíhlé výroby spočívá v tom, že může být aplikována i mimo vaši výrobní linku. Lean myšlení můžete využít k zeštíhlení libovolného procesu v jakémkoliv oddělení napříč vaším podnikem. To zahrnuje libovolnou funkci od financí, marketingu, prodeje, zákaznickou podporu, lidské zdroje, IT nebo nákup.

Zde nabízíme šest cest, jak aplikovat principy Lean myšlení mimo vaši výrobní linku –

1. Využití automatizace

Automatizace snižuje množství manuální práce,šetří čas a úsilí prakticky v téměř každém procesu. Se správným software můžete propojit různé systémy ke zlepšení toku informací napříč hodnotovým řetězcem.
Štíhlé cesty digitální automatizace procesů dosáhnete vývojem aplikací za pomoci low-code technologie. S tímto přístupem zvládnete navrhnout libovolnou aplikaci, digitální formulář a workflow s téměř nulovou nutností cokoliv kódovat nebo programovat. Vytvářet a aktualizovat tyto digitální nástroje a prostředky můžete za zlomek času, který by si vyžádal konvenční softwarový vývoj.
Low-code automatizace vám dovoluje:
– vizuálně mapovat procesy použitím uživatelsky orientovaných nástrojů
– Vytvářet aplikace, formuláře a workflow v formou drag-and-drop
– Využívat šablony aplikací a wizardy ke zrychlení vývoje
– Znovu využít hotové komponenty k úspoře času a úsilí
– Integrovat existující data za využití chytrých datových konektorů, Smartobjects
S tímto přístupem se vám otevře nejrychlejší cesta k digitalizaci procesů a automatizace v každé oblasti vašeho podnikání. Zvýší se tím zároveň hodnota vašich stávajících systémů a dat.

2. Odstraňte úzká hrdla vašeho IT

Když procesy závisí na pomalých, zkostnatělých systémech, vytváří to tlak na váš IT tým. Zkušení vývojáři ztrácí čas na nekonečných údržbách a obcházení chyb v systémech, jenom proto, aby byli schopni řešit vaše požadavky.
S low-code technologií jsou vývojové cykly aplikací výrazně kratší. Někteří zaměstnanci mohou mapovat vlastní procesy, vyvíjet formuláře a vytvářet workflow. Vývojáři tak mohou věnovat výrazně více času aktualizacím a dodáváním potřebného software každému firemnímu oddělení.
Celkově vám to pomůže optimalizovat větší množství procesů za mnohem kratší dobu. Zároveň tak eliminujete úzká hrdla vašeho IT, které narušují pracovní flow.

3. Omezte chyby

Chyby jsou v prostředí štíhlé výroby řetězovým problémem. I ta nejmenší chyba ve vstupních datech může mít dalekosáhlé následky na procesy a její následky mohou být velmi nákladné na opravu.
Automatizace přirozenou cestou eliminuje lidské chyby. Zároveň tedy také zamezuje nákladům spojených s opravou chyb. Tím chráníte svůj podnik před prostoji, přestupky a porušení pravidel.

4. Odstraňte závislost na papíru

Pro papírové dokumenty a formuláře není ve vašem podniku místo. Jejich zpracovávání má negativní dopad na produktivitu práce. Spíše než dokumenty, tabulky a data sdílená po e-mailu vytvářejte digitální formuláře pro sdílení informací ve strukturované formě.
Pokud je obsah sbírán a zpracováván prostřednictvím digitálních formulářů, není potřeba řešit náchylnost k chybám a čas strávený ručním zadáváním dat. Prostřednictvím digitálních formulářů budou také vaši zaměstnanci snadno pracovat s daty z aplikací třetích stran a s existujícími podnikovými systémy jako je ERP, SharePoint , Salesforce apod.
Díky tomu získá každý uživatel přístup ke správným informacím ve správný čas.

5. Zlepšujte informační flow

Pokud nejsou data a systémy pro správu obsahu vzájemně dostatečně propojené, vede to k jejich špatné viditelnosti a přístupnosti. V takovém prostředí je složité získávat reporty a analyzovat data.
Low-code aplikace mohou vyřešit tyto problémy díky propojení vašich nástrojů pro produktivitu a komunikaci do služeb obsahu, které již využíváte. Příkladem jsou třeba SharePoint, Google Drive Dropbox apod. Když budete schopní zpracovávat data mezi těmito zdroji, prolomíte bariéru bránící využití informační flow.
Tato je cesta, kdy uživatelé vytvářejí, sdílejí a aktualizují obsah z jakéhokoliv zařízení, s verzováním a pravidly pro přístup přímo v místě, kde to je potřeba.

6. Sbírejte data pro neustálé zlepšování

Když procesy běží digitálně, tak se každý krok automaticky zaznamenává. To umožňuje vhled do výkonu procesu a jeho úzkých hrdel, který vás informuje, kde můžete v budoucnu proces optimalizovat. Můžete mít také digitální audit pro každý proces, takže snadno ověříte dodržování vaší interní politiky a legislativních povinností.
Navíc, low-code nástroje umožňují snadný a rychlý update procesů. Tato kombinace agility a přehledů vám umožňuje nepřetržité zlepšování v dosahování cílů štíhlé výroby.

Nepřestávejte myslet štíhle

Optimalizace procesů je nikdy nekončící závod, takže je důležité dát vašim týmům a firemním oddělením nástroje, které jim umožní pracovat agilně a konkurenceschopně. Základem je vývoj low-code aplikací, které nabízejí nekonečné možnosti jak může váš podnik aplikovat principy štíhlé výroby a tak kontinuálně zvyšovat výkon a zákaznickou hodnotu. Štíhlá výroba je cesta pomocí, které je možné v kontextu strategického managementu naplnit strategii podniku, zvyšovat hodnotu společnosti a zlepšovat její výkonnost. Jedná se vlastně o jeden ze způsobů kdy se neustále snažíme ve výrobě dosahovat maximální efektivity. Ačkoliv je tento koncept již poměrně starý, jeho principy o to více platí v dnešní digitální době, kdy nové technologie pomáhají výrobu zeštíhlovat více, než kdy dříve.
Globální průzkum prováděný PwC v roce 2019 ukázal, že 81 % vysokých manažerů v průmyslové výrobě se spoléhá na operativní efektivnost ke zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení výkonu. Nicméně průzkum také ukázal, že mnoho výrobních společností ještě nenasadilo digitální nástroje, které by jim snížily náklady a zeštíhlily provozní prostředí.

Co je Štíhlá výroba?

Principy štíhlé výroby se zaměřují na odstraňování plýtvání při výrobě veškerých produktů. Snahou je doručit optimální úroveň zákaznické hodnoty za maximalizace profitability.
Lean myšlení definuje plýtvání jako aktivitu nebo zdroj, který nijak nepomáhá vytvořit zákaznickou hodnotu. Mezi plýtvání patří zbytečně velké zásoby, čekání, nadbytečná výroba, opravy a přepracování, neefektivní manipulace apod. Patří sem ovšem také zbytečné procesní kroky, plýtvání dovednostmi a systémy, které jsou pomalé nebo zastaralé. Tyto věci mají dopad na efektivitu a výkonnost, což je špatné jak pro zákazníka, tak pro výrobce.
Zbavovat se plýtvání pomůže vašemu podnikání:
1. Snížení prostojů
2. Snížení nákladových cen
3. Snížení rizik
4. Zvýšení výstupní kvality
5. Zvýšení podnikové úspěšnosti a udržitelnosti

Jak můžete dosáhnout cílů Lean management?

James P. Womack a Daniel T. Jones ve své knize Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation navrhli pět principů štíhlé výroby
1. Definujte hodnotu: Nejprve je nutné pochopit hodnotu, která pro vašeho zákazníka vyplývá z vašich produktů nebo služeb. Vědět, kolik je zákazník ochotný za produkt zaplatit, vám pomůže správně nastavit výrobní rozpočet. Ideálně chcete doručit zákazníkem očekávanou kvalitu za nejnižší možnou výrobní cenu.
2. Zmapujte tok hodnoty: Toto pokrývá celý životní cyklus vašeho produktu nebo služby od návrhu až po likvidaci. Zmapování toku hodnoty vám pomůže vyhodnotit, kde vzniká přidaná hodnota vašeho produktu. Následně eliminujete veškeré kroky, akce a zdroje, které k vytvoření přidané hodnoty nepřispívají.
3. Vytvořte flow: Chcete, aby byl hodnotový tok plynulý. Veškerá úzká místa zapříčiňují vznik plýtvání. Zajistěte, aby veškeré procesy v životním cyklu vašeho produktu nebo služby plynule navazovaly jeden na druhý.
4. Vytvořte tahový systém/ Pull: Zásoby jsou jedním z největších zdrojů potenciálního plýtvání. Minimalizujte zásoby jenom na takové, které nutně potřebujete pro své zákazníky. Ideálně se zaměřte na just-in-time doručování v přesném množství, které zákazník požaduje, abyste zamezili plýtvání.
5. Hledejte ideální stav: Ve svém jádru se štíhlá výroba zaměřuje na kulturu neustálého zlepšování. Je proto nutné neustále důsledně monitorovat a měřit každý proces. Jen s přesným obrazem toho jak si stojíte jste schopní neustále hledat cesty kde ušetřit úsilí, čas, náklady a chyby.

Kontaktujte nás

5 + 9 =