Process Point od roku 2024 dodává pro společnost HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. technologická řešení k vyhodnocení celostátních projektů Nejlepší nemocnice roku a Zdravotní pojišťovna roku.

Cílem celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice roku je najít a ocenit nemocnice, které věnují nejlepší péči pacientům, podporují spokojenost svých zaměstnanců a mají dobrou finanční kondici. Zdravotní pojišťovna roku má za cíl postupné zlepšování kvality služeb směrem k poskytovatelům zdravotní péče a také k pojištěncům, kdy jsou hodnoceny celoročně z pohledu finanční kondice, pojištěnců, ředitelů nemocnic, ambulantních lékařů a preventivních programů.

Process Point rozšířil spolupráci s HealthCare Institute za účelem podpořit aktivity pomáhající zvyšovat kvalitu zdravotní péče a poskytovat lepší služby pacientům. Cílem partnerství je zvýšení společenské odpovědnosti s pomocí využití méně nákladových automatizovaných nástrojů pro zpracování a vyhodnocení dat od pacientů a zaměstnanců, které HealthCare Institute získává prostřednictvím dotazování jak v tištěné, tak online podobě. Spolupráce na projektu HealthCare Institute plně zapadá do strategie společnosti Process Point a koresponduje s její podporou morálních hodnot, na které klade důraz. Spolupráce otevírá, díky svým novým technologiím, nové možnosti práce na dalších projektech, jejichž realizace bude nyní mnohem dostupnější.

Využití vlastního moderního OCR řešení Process Pointu a editoru pro tvorbu elektronických formulářů pro sběr informací, může tyto projekty posunout dále ve směru zpracování většího objemu dat s minimálním podílem ruční práce. Využití elektronických formulářů umožní uživatelům vyplňovat dotazník kdykoli a kdekoli, ergonomické rozhraní u elektronických dotazníků přináší uživatelům pohodlnou, srozumitelnou a snadno použitelnou formu pro vyplnění dotazů, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného sběru dat a kvality získaných odpovědí.

Hodnocení nemocnic a zdravotních pojišťoven přináší důležité informace o kvalitě a výkonu těchto zařízení. Zpětná vazba, kterou může získat management jednotlivých zařízení, ukazuje rezervy, ve kterých má daná organizace potenciál pro zlepšení. Tím přímo ovlivňuje nejen kvalitu,
ale i dostupnost různých služeb a pomáhá pacientům či klientům v jejich rozhodování, které zařízení pro svou plánovanou návštěvu zvolit.

S využitím vlastních technologických dovedností a odborností v oblasti digitalizace, automatizace a datové analýzy, budou technologie Process Point plně využity při hodnocení nominovaných kategorií. HEALTHCARE INSTITUTE může díky těmto inovacím rozšiřovat své odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti, rozvíjet své projekty dále a snáze realizovat nové podněty ze stran zdravotního managementu. Celé řešení je provozováno na vysoce dostupné a zabezpečené platformě, k online reportingu se využívají pokročilé datové analýzy.

Michal Jäger, jednatel společnosti Process Point, uvedl:„Jsme nadšeni tím, že můžeme spolupracovat s HEALTHCARE INSTITUTEM na těchto důležitých projektech, které podporujeme nejen vlastním řešením Process Point DataCapture a WebEditor. Naše technologické řešení a odbornost v oblasti podpory automatizace zpracování dokumentů, vytěžení dat, analýz dat a reportingu, jsou ceněnými faktory podporujícími výběr a ocenění nemocnic a zdravotních pojišťoven, které se výrazně podílejí
na zlepšení nejen zdravotní péče“.

Výsledky ankety slouží mimo jiné k informování veřejnosti o situaci ve zdravotnictví a problémech, kterým čelí. Rádi pomáháme k veřejné diskusi a podpoře pro zlepšení zdravotního systému.

O společnosti Process Point
Process Point je technologická společnost specializující se na digitalizaci a optimalizaci procesů. Svým klientům dodává inovativní software a služby, které zjednodušují a zlepšují jejich provoz a umožní jim získat konkurenční výhodu na trhu.

O HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s.
HEALTHCARE INSTITUTE je nezávislá organizace zaměřující se na realizaci celostátních a mezinárodních průzkumů, jejichž cílem je zlepšení kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví. Za dobu své existence se stala autoritou v oblasti hodnocení nemocnic a zdravotních pojišťoven. Je také organizátorem mezinárodní odborné konference Efektivní nemocnice – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic, která se každoročně koná na konci listopadu v Praze a v rámci které se pravidelně setkává více než 1 000 odborníků z oblasti zdravotnictví nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.