Služebním cestám současná doba moc nenahrává, a tak je práce obchodních zástupců ještě složitější než obvykle. Snažíme se jim práci aspoň trochu ulehčit, a proto uvolňujeme licenci modulu Process Point Schvalování cestovních výdajů pro BPM K2 do konce roku 2020 ZDARMA.

Využitím schvalování služebních cest a nákladů získáte přehled o vašich služebních cestách a udržíte svoje náklady pod kontrolou. Modul splňuje požadavky na schvalování služebních cest a následné schvalování výdajů, které vznikly na služebních cestách.

Aplikace nabízí schvalovací okruhy přesně podle pravidel zadavatele, uživatelům zobrazuje požadavky, stav schvalování a nabízí vyhledávání v datech.

Všechny data jsou v systému zabezpečeny přístupovými právy a rolemi. Data lze, včetně přehledu požadavků exportovat i v tabulkovém formátu do Excelu.

Zájemce tak získává licenci modulu pro využití s BPM K2 ZDARMA, případné nasazení nebo úpravy modulu mohou být placené. Pro více informací nebo poskytnutí licence modulu nás kontaktujte na emailu sales@processpoint.cz nebo pomocí kontaktního formuláře níže.
.