Prázdniny pro nás neznamenaly žádné zahálení. Během léta jsme rozšířili uživatele Microsoft 365 ve společnostech Cisek, advokátní kancelář s.r.o.Activair, s.r.o.

Cisek, advokátní kancelář s.r.o. je advokátní kanceláří zaměřující se na digitální technologie a e-commerce.  Poskytuje právní poradenství v obchodních transakcích, které zahrnují software či digitalizaci různých řešení, a řeší mimo jiné také problémy, které souvisí s autorskými právy nebo ochrannými známkami. Partner a zakladatel kanceláře, advokát Jiří Císek, byl nakladatelstvím Economia označen za inovativního právníka roku 2018.

Advokátní kancelář jsme zmigrovali z Google Suite do zabezpečeného cloudového prostředí Microsoft 365. Díky platformě Microsoft 365 může dnes při interní komunikaci i s klienty využít výhod MS Teams, SharePoint Online, OneDrive a Advanced eDiscovery. U našich klientů dbáme na bezpečnost, proto pro vyšší formu zabezpečení informaci jsme doporučili využít dvoufakturové autentizace uživatelů.

“Migrace byla díky Process Point hladká. Oproti Google Suite oceňujeme vyšší formu zabezpečení a možnosti Microsoft 365 zejména v komunikaci s klienty v rámci našeho předplatného Business Premium,” říká Jiří Císek.

Activair, s.r.o. nabízí Komplexní služby a řešení pro oblasti vakua, stlačeného vzduchu. Dodává dmychadla, kompresory, průmyslové filtry a přidružené zařízení na český, slovenský a polský trh. Provádí výpočty, simulace, konstrukční návrhy, výrobní dokumentaci včetně zakázkové výroby komponent a zařízení. Activair jsme migrovali z cloudového prostředí českého poskytovatele groupware. Výhodou platformy M365 bylo i sjednocení komunikačních kanálů a nástrojů napříč pobočkami a zeměmi. Aby vše odpovídalo představám, tak jsme využili Azure Active Directory Identity Protection. Předností M365 je i uživatelská jednoduchost, která umožnila Activair si postupně zmigrovat cloudové síťové úložiště do centrálního DMS MS SharePoint Online. Další metou bude využití i DLP politik.

„Nasazení Microsoft 365 pro nás znamenalo zjednodušení správy práce s daty a emaily. M365 nám nabízí významnou flexibilitu pro definici pravidel pro práci s informacemi a lepší kooperaci nad dokumenty mezi kolegy,“ konstatuje Martin Papula, jednatel Activair, s.r.o.

Samozřejmostí zavedení moderních technologií pro komunikaci, kooperaci a sdílení je uživatelské školení a poprodejní podpora pro vysoké využití vlastností platformy Microsoft 365.