Zavedením služby razantně zvyšujeme úspěšnost nastavení a tuningu standardního řešení vytěžení dat z faktur pomocí optimalizace neuronové sítě přímo na vzorcích faktur zákazníka. Aplikací umělé inteligence jsme schopni docílit u kvalitních předloh faktur* míru automatizovaného rozpoznání dat blížící se 100%. Touto metodou jsme prakticky splnili sen všech účetních a lidí zpracovávajících faktury. K vytěžení dat z faktur používáme inteligentní software, který chápe kontext dokumentů, učí se na základě bází znalostí a zaučení na zpracovaných fakturách.

„Klasifikace pomocí neuronové sítě probíhá na základě vizuální podobnosti a struktury faktur,“ upřesňuje Michal Kindl, Senior DataCapture konzultant Process Point, „aplikací pokročilé technologie získáme třídy stejných nebo podobných faktur, typicky vystavené v konkrétním informačním systému nebo dodavatelem.“

Následně podle množství statistických clusterů aplikujeme individuální přístup inteligentního zaučení struktury faktur, který zvyšuje úspěch automatického rozpoznání dat a tím ještě vice snižuje pracnost uživatelů při vyřízení faktur. Na ostatní faktury, s malým výskytem, aplikujeme vlastní učící se bázi znalostí Process Point. Tedy vyladěný generický přístup, který typicky bez zásahu uživatelů nabízí korektní úspěšnost rozpoznaní 85% polí. Takovou míru úspěšnosti vytěžení dat z faktur jsme schopni docílit v prostředí infrastruktury zákazníka bez potřeby zasílat citlivé data mimo firmu, do cloudu. Celá služba probíhá na infrastruktuře zákazníka bez potřeby vynášet a ukládat jakékoliv data mimo firmu.

Služba Process Point InstantRevision se od února stává volitelně součástí všech nových projektů pro vytěžení faktur, ale je dostupná I pro stávající zákazníky v rámci rozšíření servisních služeb s cílem nabídnout co nejvyšší míru automatizovaného rozpoznání, přinášet neustále kontinuální zlepšování a nadále snižovat ruční míru práce uživatelů.

 

 

*PDF faktura nebo čistý sken 300 dpi