S velkou radostí oznamujeme, že projekt automatizace procesů ve skupině Mattoni 1873 pomocí platformy NINTEX Automation On-Prem (BPM K2), který jsme navrhli a implementovali byl vybrán jako vítěz v kategorii Customer Excellence Award v globální soutěži Nintex Solution Innovation Awards 2023. Process Point je historicky první společností ve střední Evropě, které takové prestižní ocenění získala.

Process Point realizoval v Low-Code BPM platformě NINTEX K2 komplexní systém End-to-end (E2E) řízení obchodního  procesu pro celou oblast HoReCa businessu, který podporuje hlavní část podnikání Mattoni 1873 Group. Řešení má globální využití.

Mattoni 1873 Group využívá BPM platformu K2 jako páteř inteligentní automatizace celé skupiny – pro tvorbu E2E aplikací pokrývajících obchodní, provozní a právní požadavky. Implementace automatizačního softwaru byl složitý proces, který vyžadoval spolupráci mezi interními týmy Mattoni 1873 a našimi odborníky na digitalizaci, automatizaci procesů a BPM platformu. Process Point dokázal tyto potřeby splnit pomocí BPM platformy K2 a K2 Connect pro integraci SAP. Využití platformy K2 umožnilo automatizovat procesy, které do té doby v Mattoni nebyly schopni implementovat nebo nebyly implementovány v plném rozsahu.

„Jsme hrdí na to, co jsme společně s Mattoni dokázali na jejich cestě digitální transformace pomocí platformy Nintex K2,“ řekl generální ředitel Process Point, Michal Jäger. „Pokračujeme v hledání cest, jak změnit způsob, jakým lidé pracují, pomocí nástrojů pro automatizaci, optimalizaci procesů a řešení Nintex pomáhá nejen Mattoni dosáhnout jejich obchodních cílů.“

S více než 8 zeměmi a několika instancemi SAP jsme dodali Mattoni 1873 flexibilní řešení pro automatizaci manuálních procesů v celé skupině, uživatelsky přívětivé prostředí pro uživatele, schopnost agilně dodávat aplikace ve všech oblastech podnikání a zároveň rozšířit možnosti platformy Microsoft 365.

V Mattoni 1873 BPM K2 umožnilo automatické řízení a provádění jakýchkoli procesů. Aplikace jsou navrženy, tak aby odstranily manuální úkoly, které vyžadovaly čas a lidskou interakci. Místo toho tyto úkoly jsou svěřeny automatizovanému systému, který je schopen úkoly provádět rychleji, přesněji a bez lidských chyb. Dodané řešení zvládlo vysokou složitost procesů napříč celou skupinou Mattoni. Díky implementaci jsme omezili neefektivní procesy, které vedou ke ztrátě času, nákladů a produktivity. Identifikace a pochopení těchto problémů byla klíčová výzva před implementací nástroje BPM.